Bodrum Akbaş Mesleki Eğitim Merkezi

->Dersler ->SRC 5 TEHLİKELİ MADDE

- ADR Genel Yöneymeliği ,AB ülkelerini , ADR 'yi kendi sınırları içersinde de uygulamakta görevlendirmiştir.

-ADR karayolu ile yurtiçi ve yurtdışına yapılan tehlikeli yük taşımacılığını düzenler. ADR'nın A ve B eklerine de göndermede bulunur.

-Yurtiçi taşımacılığında , ADR 'nın yanı sıra ulusal kurallar da geçerlidir.Bunların arasında bulunan tehlikeli atık kanunu gibi 

ADR 'nın önemli hükümlerinin içerdiği konular aşağıdaki gibidir;

1- Nakliye işine iştirak eden kişilerin sorumluluk ve yetkileri 

2- Araçlar ve Donanımları 

3- Tehlikeli yüklerin sınıflarılması 

4- Tehlikeli yüklerin muhafazaları(Ambalaj,Tanklar) ile ilgili talimatlar.

- ADR,çoğunluğu Avrupa ülkelri olan 44 ülkede geçerlidir.

- Miktarı az olan tehlikeli yüklerde , ADR 'nın her kuralının da uygulanması gerekmiyor(muafiyet).

- Karayolu Trafik Yönetmeliği uyarınca tehlikeli yük nakliyatları için özel trafik levhalatı bulunmaktadır:

1- Su koruma bölgesi( DİKKATLİ SÜRÜNÜZ)

2-İşaretleme zorunluluğu olan tehkeli yük araçları için yasak işareti 

3- Suları tehdit eden yük yaşıyan araçlar için yasak işareti

4-Geleckte;Tünel kategorileri için ek işaretler

- Ve kötü hava koşulları.

- Tehlikeli yük taşıyan araçlar terör saldırılartına karşı korunmalıdır.