Bodrum Akbaş Mesleki Eğitim Merkezi

>>Src Belgesi Nedir?

SRC BELGESİ NEDİR?

11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 36 gereğince Karayolunda Taşımacılık yapan (Ticari araç kullanan) tüm sürücülerin alması gereken mesleki eğitim belgesidir. Aynı maddenin “d” bendi uyarınca Psikoteknik Değerlendirme Raporu bulundurmakta zorunlu hale getirilmiştir.

Karayolu taşıma kanununa göre eşya, kargo ve yolcu taşıyan diğer bir deyişle ticari olan taşıtı sevk ve idare eden kişide bulunması gereken belgelerin ne olduğunu sıralayacak olursak bunlar;

1-Sürücü Belgesi (Ehliyet)

2-Mesleki yeterlilik (Src) Belgesi

3-Psikoteknik Belgesidir.

Bu belgelerden birisinin eksik olması durumunda cezai işlem söz konusu olur. Kısaca eşya, kargo ve insan taşımacılığı yapan sürücüler bu belgeleri alarak bu işi icra edebilirler.

Src Belgesi olmadan ticari araç kullanan araç şoförlerine 207 TL para cezası kesilir (48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez). Bu belge olmadan şoför çalıştıran işletme yada araç sahiplerine ise ayrıca 519 TL para cezası kesilmektedir. (48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez)

Src ve Psikoteknik belgeleri olmayanları ayrıca sigorta şirketleri de tanımamaktadır.

Eğer SRC ve Psikoteknik belgeniz yoksa ve trafik kazasına karışırsanız sigorta şirketleri tarafından hasar ödemesi de yapılmamaktadır.


-SRC BELGESİ TÜRLERİ VE ARANAN ŞARTLAR-


SRC 1 : Uluslararası Yolcu Taşımacılığı için gerekli belge türüdür.

Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmaları,

Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı vardır.

SRC1 Belgesi sahipleri Yurtiçi ve Yurtdışında Sürücü belgesinin yettiği tüm yolcu taşıma araçlarını kullanabilir.

(Otobüs, Minibüs, Taksi vs.)

SRC1 Belgesini almış olan SRC2 belgesinide almış sayılır.


SRC 2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı için gerekli belge türüdür.

Yolcu Taşımacılığında çalışacak sürücülerin 66 yaşından gün almamış olmaları,

Kullanacakları Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

SRC2 Belgesi sahipleri Yurtiçinde Sürücü belgesinin yettiği tüm yolcu taşıma araçlarını kullanabilir

(Otobüs, Minibüs, Taksi vs.)


SRC 3 : Uluslararası Yük/Eşya ve Kargo Taşımacılığı için gerekli belge türüdür.

Yük/Eşya ve Kargo Taşımacılığında çalışacak sürücülerin 66 yaşından gün almamış olmaları,

Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı vardır.

SRC 3 Belgesi sahipleri Yurtiçi ve Yurtdışında Sürücü belgesinin yettiği tüm Yük/Eşya ve Kargo taşıma araçlarını kullanabilir.

(Tır, Kamyon vs.)

SRC3 belgesini alan SRC4 te almış sayılır.


SRC 4 : Yurtiçi Yük/Eşya ve Kargo Taşımacılığı için gerekli belge türüdür.

Yük/Eşya ve Kargo Taşımacılığında çalışacak sürücülerin 66 yaşından gün almamış olmaları,

Kullanacakları Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

SRC 4 Belgesi sahipleri Yurtiçinde Sürücü belgesinin yettiği tüm Yük/Eşya ve Kargo taşıma araçlarını kullanabilir

(Tır, Kamyon, Kamyonet vs.)


SRC 5 : Bu belge karayolu ile Tehlikeli Madde (mal) Taşımacılığı yapan kişilerin almaları zorunlu olan bir belge türüdür.

Kimyasal madde taşıyan, yanıcı madde taşıyan, patlayıcı madde taşıyan ve buna benzer mal taşıyan her sürücü src5 belgesi alarak aracı sürmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili yönerge aşağıdaki gibidir.

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

Kapsam

Madde 2- (1) 

Bu Yönerge; karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarını, eğiticileri, eğitimin içeriğini, yapılacak sınavları, sınavlarda başarılı olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgesini ve bu eğitim kurumlarında çalışan personeli kapsar.

Src 5 belgesi alabilmek için;

öncelikler src 3 belgesi (uluslararası eşya-kargo taşımacılığı) yada src4 belgesi (yurt içi eşya-kargo taşımacılığı) belgelerinden en az birisine sahip olunması gereklidir. Src5 belgesi için bir diğer şartlar ise Psikoteknik değerlendirme belgesi, sürücü belgesi, en az ilkokul diploması gerekmektedir.