Bodrum Akbaş Mesleki Eğitim Merkezi

>>Sınav Bilgileri

Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığının ders bitim takvimine göre olmak üzere sınavlar yapılır.

Her belge için adaylara 4 sınav hakkı verilmiştir.

SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 belgelerinden biri için başvuru yapan aday için 4 sınav hakkını istediği sınav tarihinde kullanabilir. 

Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sınav harcı yatırma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında bankaya sınav harcı olan 80 tl nin yatırılması yeterlidir. Adaylar para yatırdıkları sınavlardan sorumlu tutulur yatırmadıklarından hakkı gitmez.

4 sınav hakkını kullanıp başarılı olmamaları sonucu tekrar kursa kayıt olmaları gerekir.

 

Sınavlar için nereye kayıt olursanız kayıt oluğunuz kursun ilçesinde sınava girersiniz.

ÖRN.Bize kayıt olursanız Bodrumda sınava girersiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Sınavda Çıkan Soru Sayısı

40

Geçme Notu

70

Doğru Bilinmesi  Gereken  Soru Sayısı

En Az 25

Yanlışlar Doğruları Götürüyormu?

Hayır

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Sınavdan 2 gün sonra

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARILAR;

1-) Sınav giriş belgesinde bulunan fotoğraf kendisine ait olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

2-) Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. 

3-) Size verilen cevap kağıdında sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz.

4-) Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.

5-) Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar.

6-) Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kursun kalemden başka kalem kullanmayınız.

7-) Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz.Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.

8-) Sınava; karalama kağıdı, telsiz, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu şekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Adaylara ait cep telefonları sınav süresince kapalı olarak Salon Başkanı'na teslim edilecektir.

9-) Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.

10-) Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

11-) Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.

12-) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.

13-) Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.

14-) Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

15-) Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.

16-) Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karsısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.

17-) Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 15 (on beş) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.