Bodrum Akbaş Mesleki Eğitim Merkezi

>>ÜDY Belgesi Nedir?

ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi Nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermekte olan bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade etmektedir.

ÜDY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu 

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte olan
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. 

Buna göre;Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler. 

ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi 4' e ayrılır.

                           ÜDY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
                           ÜDY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
                           ÜDY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
                           ÜDY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı