Bodrum Akbaş Mesleki Eğitim Merkezi

>>ODY Belgesi Nedir?

 

  ODY ( Orta Düzey Yönetici) Belgesi Nedir? 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu 

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte olan
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. 

Buna göreMevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler. 


Ody türü mesleki yeterlilik belgesi 4' e ayrılır.

                         ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
                         ODY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
                         ODY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
                         ODY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı