Güzergâh Ve Geçiş Belgeleri

12.12.2019 21:00

Taşımanın Oluşması İçin Gerekli Olan Belgeler

Sürücü için gerekli belgeler :

1.       Pasaport

2.       İlgili ülkelere ait giriş veya transit vizeleri

3.       Uluslar arası sürücü sertifikası ve/veya Ulaştırma bölge Müdürlüğü onaylı Geçici belge

4.       Yanıcı ve tehlikeli madde taşınabilmesi için ADR sürücü ehliyeti

Araç için gerekli belgeler :

1.       Kara taşıtı uygunluk belgesi : Bu belge uluslar arası taşımalarda kullanılacak yarı römorklar, yani yükün taşındığı bölüm için tanzim olunur. Bağlı buluna Gümrük idarelerince verilen bu belgenin temininde en önemli husus, aracın herhangi bir kaçakçılığa meydan vermeyecek şekilde uluslar arası standartlara uygun, brandası, gümrük halatı ve taban tahtalarının sağlam olmasıdır. Uygunluk belgeleri iki yıl için verilir. Bu süre içerisinde araçta herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik Gümrük idarelerince tespit ettirilmelidir.

2.       Yeşilkart sigortası

3.       İlgili ülkelere ait geçiş belgeleri : Uluslar arası Karayolu Taşıma Anlaşması buluna ülkeler arsında karşılıklılık esasına göre tespit edilen ve her yıl kotası tekrar gözden geçirilen geçiş belgeleri yük vasıtalarının ilgili yabancı ülkelere giriş yapmaları, transit geçişleri veya bu ülkelerden 3 ncü ülkelere yönelik dönüş yükü almaları halinde gereklidir. Aksi takdirde daha sonraki bele talepleri karşılanmaz. Geçiş belgelerinin kaybedilmesi halinde, belgenin sonraki kaybedildiği veya çalındığı yere en yakın güvenlik kurumundan durumu gösterir bir resmi evrak alınması gereklidir.

4.       C Kartı ( C yetki belgesi) : Karayolu  ile uluslar arası karayolu taşımacılığı yapan firmalara bu iş için Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesine C2 yetki belgesi denilmektedir. Firmaların C2 yetki belgelerinde kayıtlı özmal araçları için tanzim edilen C kartı çekici ve römorku için ayrı ayrı verilir. Kullanma süresi iki yıl olan bu kartlar olmaksızın araçların yurt dışına çıkışları mümkün değildir.

5.       Taşıt kira sözleşmesi 

6.       Sürücü vekaletnamesi

7.       Triptik : Triptik bir ülkede tescil edilmiş bulunan bir aracın yurt dışına çıkışında tekrar ülkesine döneciğinin teminatıdır. Bu nedenle triptik belgesi mevcut bir araç başka bir ülkeye geçici olarak girişinde, tekrar ülkesine döneceğinden ötürü herhangi bir gümrük resmine tabi tutulmaksızın 3 yıla kadar kalmasını mümkün kılar. Ancak TIR karnesi teminatı altında taşıma yapan araçlar için ülkemizde triptik mecburiyeti yoktur. Türkiye’de triptik belgeleri Gümrük Vakfı tarafından verilir.                                     

 

Yüke ait belgeler

1.       TIR karnesi

2.       Hamule senedi : Konşimento da denilen hamule senedi, yüklenen malın taşıma koşulları, teslim şeklini ve teslim edilecek şahıs ve kuruluşu belirleyen bir evraktır. Bu evrak malı gönderen ile taşıyan arasında yapılmış yazılı bir anlaşmadır. Hamule senedi üzerinde malı gönderen, taşıyan, malı teslim alan ve taşıma ile yük ile ilgili tüm detaylar kayıt edilir. Hamule senedindeki en önemli husus malın senet üzerinde belirtilen alıcıya teslim edilmesidir. Eğer bu kısımda bir bankanın adı yer alıyorsa, ilgili bankanın yazılı müsaadesi olmaksızın mal teslim edilmemelidir. Bu belgede beyan olunanın aksine hareket edilmez.

3.       Manifesto : Ülkemize ithal ve ülkemizden ihraç edilen mallar için T.C. gümrüklerine beyan niteliğinde verilen bir belgedir.

4.       Mal faturası :  Araca yüklü bulunan malın satış bedelini gösteren belgedir.

5.       Çeki listesi : Kolisaj adıyla da bilinen çeki listesi araca yüklü bulunan malın ayrıntılı bilgisini içeren ir belgedir.

6.       Menşei şahadetnamesi :  Taşımaya konu olan malın hangi ülkenin ihraç malı olduğunu belgeleyen bir evraktır.

7.       Bitki sağlık sertifikası :  Frigorifik taşımalarda, taşınan malın tüzüğüne uygunluğunun kontrolü için gerekli bir belgedir. Gümrük çıkış işlemleri sırasında ihracatı tarafından ilgili odalardan, tahlil neticesinde alına bu belge üzerinde ayrıca söz konusu malın ne kadar süre içerisinde ihraç edilmesi gerektiği belirtilir.

8.       ATR 1 belgesi : AET’ye üye ülkeler arasında ve bu ülkeler ile uyum anlaşmalı ülkeler arasında kullanılır.

9.       T 1 ve T2 belgeleri : Her iki belge de Ortak Pazar ülkeleri arasındaki taşımalar için kullanılır. Bu belgeler Türk araçları tarafından, araçta birden fazla alıcıya yönelik mal olması ve TIR karnesi sayfalarının yetersiz olması nedeniyle TIR karnesi kapatıldıktan sonra,yine TIR teminatı altında olmak üzere kullanılır.Diğer bir deyişle, Ortak Pazar ülkeleri arasında TIR karnesi olmaksızın taşıma imkanı verir.

 

Kullanım Şekline Göre Geçiş Belgesi Türleri

1.       İkili

2.       Transit

3.       Üçüncü ülke

4.       UBAK /CEMT/ECOMT

 

Ücretine (Ücret Tipine) Göre Belgeler

1.       Ücretli

2.       Ücretsiz

3.       Saat ücretli

 

Araç Tipine Göre

1.       Konvansiyonel

2.       Euro 1

3.       Euro 2

4.       Euro 3

5.       Euro 4 ( çıkacak)

 

Diğer Belgeler

1.       Yarı römork çektirme belgesi : Mor belge olarak da anılır. Ücretizdir. İtalya’da geçerli olan bu belge, Ro-Ro ile limana getirilen yarı römorkların İtalyan çekicileri tarafından iç taşımaya müdahil edilmesini sağlar.

2.       Bonus belgeleri

a.       Avusturya : Bir defa tren kullanarak geçiş yapan araçlara verilen bir kullanımlık Bonus belgesidir. Bu belge ile araç trene bindirilmeden karayolunda seyredebilmektedir.

b.      Avusturya Super Bonus :  3 ay içerisinde Avusturya’nın koymuş bulunduğu baraj sayıyı geçenlere, bu sayının yarısı kadar ücretsiz belge verilir.

c.       Macaristan :  Geçiş yapan araç, eğer Yeşil (EURO) ise ülkeler karşılıklı olarak belge aramayacaktır şeklinde bir prosedür vardır ancak, uygulamada değildir. Ayrıca, Macaristan içerisinde 3 defa tren kullananlara, 1 adet Bonus belge verilir.

d.      Rusya  Türkiye ile karşılıklı bir anlaşma gereği, Rusya plakalı bir aracı yükleyen nakliyeci, 4 adet Bonus belge kazanmaktadır.

e.      Rusya Oto Taşıyıcı Belgesi : 280 $ ( USD) tutarında ücretli bir belgedir.

·   Frigo belgesi : 280 $  (USD) tutarında Türkiye’nin istemiş olduğu ücretli bir belgedir.

·   Beyaz belge: İtalya’da geçerlidir. Ro-Ro ile yapılan taşımalarda aracın Villah’a kadar gelebilmesini sağlayan, nakliyecinin önünü 200 Km. kadar açan bir belgedir.

·   Çok girişli belgeler

a.       Fransa ( Tek tip)

b.      Belçika ( Transit)

Saat ücretli belge : Sadece Romanya’da geçerli olan bir uygulamanın belgesidir. Romanya sınırlarına giren aracın 36 saat içerisinde 100( EURO) ödeyerek seyretmesini sağlar. 36 saatin aşılması durumunda ise ek ücretler alınmaya başlanır.

* Avusturya ve Macaristan’da geçiş belgesi çekiciye, diğer tüm ülkelerde ise römorklara aittir.

 

Sınır Kapıları

Avrupa Kapıları

1.       Kapıkule ( Bulgaristan)

2.       Hamzabeyli ( Bulgaristan)

3.       İpsala ( Yunanistan)

4.       Dereköy ( Bulgaristan)

5.       Haydarpaşa

6.       Ambarlı

7.       Çeşme – İzmir

 

Birleşik Devletler Topluluğu Kapıları

1.       Samsun ( Ro-Ro)

2.       Trabzon ( Ro-Ro)

3.       Sarp ( Gürcistan)

4.       Gürbulak

 

Ortadoğu Ve Arap Yarımadası Kapıları

1.       Habur ( Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün)

2.       Cilvegözü (Suriye)

 

Diğer Kapılar

Taşucu ( Kıbrıs)